دانلود دعا از نوحه با صدا مداحی جدید مولودی روایت حکایت داستان حدیث ۹۰

دنیا

حدیث درباره دنیا -  احادیث درمورد جهان هستی - همراه متن عربی از در بهدر ادامه مطلب

دنیا
قال الله الحکیم : (و ما الحیوه الدنیا الا لهو و لعب ) (انعام : آیه 32)
دنیا جز بازیچه کودکان و هوسرانى بیخردان هیچ نیست .
پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم : من اصبح و الدنیا اکبر همه فلیس من الله فى شى ء(337)
هر کس صبح کند و فقط فکرش به دنیا باشد، از خدا در او هیچ نیست .
شرح کوتاه :
دنیا مانند صورتى است که سرش کبر و چشمش حرص و گوشش طمع و زبانش ریا و دستش شهوت و پایش عجب و قلبش غفلت است .
کسى که دنیا را دوست بدارد، دنیا او را به کبر مى رساند، هر کس از دنیا خوشش بیاید دنیا او را به خود حریص مى کند، هر کس طلب دنیا کرد دنیا او را به طمع مى کشاند.
کسیکه دنیا را مدح کرد لباس ریا به تنش نمود، و هر که اراده اش دنیا باشد عجب در دلش جاى مى گیرد، و هر که اعتماد به دنیا کرد غفلت او را مى گیرد، پس جایگاه اهل دنیا جهنم خواهد بود.(338)