X
تبلیغات
زولا

دانلود دعا از نوحه با صدا مداحی جدید مولودی روایت حکایت داستان حدیث ۹۰

سرقت

حدیث درباره دزدی -  احادیث درمورد دزدی کردن -  همراه متن عربیدر ادامه مطلب

 دزدى 
قال الله الحکیم : (السارق و السارقة فاقطعوا اءیدیهما) مائده : آیه 38
: (انگشتان ) دست مرد دزد و زن دزد را قطع کنید.
امام صادق علیه السلام : إ ذا سرق السارق قطعت یده و غرم ما اخذ(354)
هرگاه سارقى دزدى کرد انگشتان دستش را قطع و آنچه از اموال برده غرامتش را از او باید گرفت .
شرح کوتاه :
آنکس که مهریه زن را نمى دهد و قرض مى گیرد و ادا نمى کند و از دادن زکات واجب جلوگیرى مى کند و غیره از مصادیق سرقت است ولکن تداعى از دزدى به سرقت اموال و متاع مردم مخفیانه و با حیله گرفتن است که مورد نظر است .
اگر امنیت نباشد مردم خواب راحت نمى روند و از ترس دزد، خانواده ها هم در وحشت هستند. اسلام براى امن بودن ، حکم بریدن انگشتان سارق را دستور داده است ، حتى اگر بچه باشد باید بنحوى تعزیر شود تا عود به این عمل بد ننماید.
اجراء نکردن این حکم قرآنى سبب شده که در جوامع اسلامى سارقین کم نباشند.